Septiemakkoorden

Septiemakkoorden

Septiemakkoorden, in moderne muzieknotatie- en aanduidingen ook wel 7-akkoorden genoemd, zijn veelal spannend klinkende akkoorden. De meeste van deze akkoorden roepen gevoelsmatig op tot een harmonische oplossing. Ze klinken ‘open’ en nodigen uit tot meer. In de praktijk volgen er op septiemakkoorden inderdaad meestal een ander akkoord, maar soms ook niet. En dat is nu juist zo leuk aan deze akkoorden. Ze lijken een heel eigen leven te leiden en zich maar weinig aan te trekken van wat je soms zou verwachten.

We onderscheiden tien verschillende septiemakkoorden. In dit voorbeeld neem ik de septiemakkoorden op C. Ik hanteer hier de ‘klassieke / oorspronkelijke’ benaming van de akkoorden. Erachter [tussen blokhaken] staat, indien beschikbaar, de moderne notatie. In de moderne (jazz) notatie zijn meerdere notatiemogelijkheden, ik beperk me in dezen tot de meest gangbare).

C Dominant septiem [C7]
C Groot septiem [Cmaj7 of CΔ]
C Klein septiem [Cm7 of C-7]
C Halfverminderd septiem [Cø of Cø7]
C Verminderd septiem [C° of C°7]
C Overmatig septiem [C+ of C+5]
C Overmatig dominant [C+7]
C Hardverminderd [C7 b5]
C Dubbelverminderd
C Klein-groot septiem [Cm(maj7) of C-(maj7)]

Voorbeelden op C

Hieronder de voorbeelden in noten.
Septiemakkoorden

Auteur: Fred Händl

Pianodocent in Den Haag