Theorie

Paralleltoonladders

Paralleltoonladders zijn toonladders die uit de zelfde notenreeks bestaan, maar op een andere noot beginnen. Zo is er voor iedere majeur toonladder, een parallele mineur toonladder.

De toonladder van C majeur is:
C D E F G A B C
en de parallele mineurladder, is die van A mineur.
A B C D E F G A

Elke majeurtoonladder heeft dus een parallele mineurtoonladder. De mineurladde begint op de 6e noot van de majeur toonladder (zie hierboven: de 6e noot van de majeurtoonladder van C is A).

Om een majeur toonladder aan te geven wordt een HOOFDLETTER gebruikt, om een mineur ladder aan te geven een kleine.

In onderstaand overzicht staan de hoofd- en kleine letters dus voor de parallele ladders. VB: C-a (C majeur en a mineur).

C-a
G-e
D-b
A-f#
E-c#
B-g#
F#-d#
C#-a#
F-d
Bb-g
Eb-c
Ab-f
Db-bb
Gb-eb
Cb-ab